Konfidencialitātes pamatnostādnes

Informācija tīmekļa vietnes apmeklētājiem:

Mūsu vietnē tiek izmantotas apmeklētājiem paredzētas veidlapas, lai sniegtu vislabākos pakalpojumus un personalizētu mūsu vietni. Mēs apkopojam apmeklētāju kontaktinformāciju (piemēram, e-pasta adresi un vārdu), kad apmeklētājs lauciņos ievada savu kontaktinformāciju un šo veidlapu iesniedz. Apkopotā kontaktinformācija tiek izmantota, lai mūsu apmeklētājiem un jaunajiem dalībniekiem nosūtītu informāciju par mūsu sistēmu. Kontaktinformācija tiek izmantota arī, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar apmeklētājiem. Jūsu iesniegtā informācija nekādā gadījumā netiks pārdota vai nodota trešajām personām.


Mobilo tālruņu numuri:

Mūsu vietne lūdz atļauju izmantot Jūsu tālruņa numuru, lai mēs varētu Jums zvanīt, sūtīt īsziņas ar informāciju un atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kuri var rasties. Jūsu uzrādītais tālruņa numurs nekādā gadījumā netiks pārdots vai nodots trešajām personām.


Sīkfailu lietošana:

Mūsu vietne izmanto sīkfailus, lai atcerētos Jūsu sesiju . Sīkfaili ir mūsu statistikas sistēmas neatņemama sastāvdaļa un tie kalpo jaunu dalībnieku izvietošanas nodrošināšanai. Pateicoties sīkfailiem mēs varam nodrošināt vislabāko apkalpošanu.


Dzēšanas instrukcijas:

Šī vietne apmeklētājiem sniedz iespēju dzēst savus datus no mūsu datubāzes, lai turpmāk nesaņemtu mūsu sniegto informāciju un pakalpojumus. Ja Jūs šobrīd neesat dalībnieks, iesniegt pieprasījumu Jūsu datu dzēšanai no mūsu datubāzes Jūs varat .