Databeskyttelse

Informasjon til besøkende på nettstedet:

Vårt nettsted bruker webskjemaer for besøkende til å be om informasjon, tjenester, og å tilpasse nettstedet vårt. Vi registrerer kontaktopplysninger (f.eks. e-postadresse og navn) når besøkende fyller inn slike data i feltene i skjemaet på nettstedet og sender det inn. Kontaktinformasjonen som samles inn fra inntastingsfeltene på nettsiden brukes til å sende informasjon om systemet til besøkende og nye medlemmer. Besøkendes kontaktinformasjon brukes også til å ta kontakt med de besøkende når dette er nødvendig. Vi vil aldri på noe som helst tidspunkt eller under noen omstendighet selge eller på annet vis dele personopplysningene du oppgir.


Mobilnummer:

Nettstedet vårt ber deg om å bruke mobiltelefonnummeret ditt, slik at vi kan ringe deg, sende deg SMS med informasjon og svare på eventuelle spørsmål du skulle ha. Vi vil aldri på noe som helst tidspunkt eller under noen omstendighet selge eller på annet vis dele telefonnummeret du oppgir.


Bruk av informasjonskapsler:

Nettstedet bruker informasjonskapsler til å spore økten din på . Informasjonskapsler er en essensiell del av sporingssystemet vårt, og hjelper oss med å kartlegge nye medlemmer mer nøyaktig. Kundetjenesten forbedres via bruk av informasjonskapsler.


Instruksjoner for sletting:

Dette nettstedet gir besøkende muligheten til å slette opplysningene sine fra databasen, slik at de ikke mottar fremtidig korrespondanse eller ikke lenger mottar tjenesten. Hvis du ikke er et medlem, kan du be om å bli slettet fra databasen. .