Zaštita privatnosti

Informacija o posetiocu sajta:

Naš sajt koristi web formulare za posetioce da bi dobio informacije, usluge i da bi personalizovao naš sajt. Prikupljamo kontakt podatke posetioca (poput njegove email adrese i imena), kada posetilac unese svoje kontakt podatke u polja za unos u formularu na našem sajtu i kada pošalje taj formular. Kontakt podaci koji se prikupe preko naših web polja za unos se koriste da bi se posetiocu i novim članovima slale informacije o našem sistemu. Kontakt podaci posetioca se takođe koriste da bi se stupilo u kontakt sa posetiocem, kada je to neophodno. Ni u kom momentu, ni pod kojim uslovima privatni podaci koje ste dali neće biti niti prodati, ni distribuirani na bilo koji drugi način.


Brojevi mobilnog telefona:

Naš sajt vas moli da koristite svoj mobilni telefon da bismo vas mogli pozvati ili poslati sms poruku sa informacijama i da bismo mogli odgovoriti na sva pitanja koja imate. Ni u kom momentu, ni pod kojim uslovima broj mobilnog telefona koji ste dali neće biti niti prodat, ni distribuiran na bilo koji drugi način.


Korišćenje cookies-a:

Naš sajt koristi cookies-e da bi pratio vašu sesiju na . Cookies-i su suštinski deo našeg sistema za praćenje i služe da obezbede tačnu postavku novih članova. Korisnički servis je unapređen korišćenjem cookies-a.


Instrukcije za otklanjanje:

Ovaj sajt daje mogućnost posetiocima da uklone svoje podatke iz naše baze podataka, da ne bi u budućnosti primali obaveštenja, niti da bi dalje primali naše usluge. Ako niste distributer u ovom momentu, tražite da se vaši podaci uklone iz naše baze podataka, .