Politika zsebnosti

Podatki o obiskovalcu spletnega mesta:

Naše spletno mesto uporablja spletne obrazce za obiskovalce, s katerimi zahteva podatke, storitve in prilagaja naše spletno mesto svojim željam. Ko obiskovalci vnesejo svoje podatke za stik v obrazec in ga predložijo prek našega spletnega mesta, tako od obiskovalcev zbiramo podatke za stik (kot so njihov e-poštni naslov in ime). Podatki za stik, ki smo jih zbrali prek vpisnih polj na našem spletnem mestu, se uporabljajo za pošiljanje informacij o našem sistemu našim obiskovalcem in novim članom. Obiskovalčevi podatki za stik se uporabljajo tudi za to, da lahko po potrebi stopimo v stik z obiskovalcem. Nikoli in pod nobenim pogojem ne bomo zaupnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, prodali ali kako drugače razkrili.


Številke mobilnih telefonov:

Naše spletno mesto vas bo povprašalo po številki mobilnega telefona, tako da vas lahko pokličemo, vam pošljemo sporočilo ali vam zagotovimo odgovore na morebitna vprašanja. Nikoli in pod nobenim pogojem ne bomo prodali ali kako drugače razkrili telefonske številke, ki ste nam jo posredovali.


Uporaba piškotkov:

Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi beleži vaše seje na spletnem mestu . Piškotki so nujen del našega sistema sledenja in služijo zagotavljanju natančnemu nameščanju novih članov. Z uporabo piškotkov je storitev za stranke izboljšana.


Navodila za odstranitev:

Spletno mesto obiskovalcem omogoča odstranitev njihovih podatkov iz naše podatkovne baze, da v prihodnje ne bi več prejemali sporočil ali storitev. Če trenutno niste član/-ica, lahko zahtevate odstranitev svojih podatkov iz podatkovne baze, .