Ochrana Osobných Údajov

Informácie Návštevníkov Webovej Stránky:

Naše stránky používajú webové formuláre pre návštevníkov na vyžiadanie informácií, služieb a pre prispôsobenie sa našej stránke. Zhromažďujeme kontaktné informácie návštevníkov(ako je ich e-mailová adresa a meno), keď návštevník zadá svoje kontaktné údaje do vstupného formulára na našich stránkach a potvrdí ich. Kontaktné informácie získané z našich webových formulárov sú použité na odosielanie informácií o našom systéme našim návštevníkom, a novím členom. Kontaktné informácie návštevníkov slúžia tiež na skontaktovanie sa s návštevníkom v prípade potreby. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností sa osobné údaje, ktoré ste poskytli nepredávajú a ani inak nedistribuujú.


Čísla Mobilných telefónov:

Naša stránka si od vás vypýta číslo vášho ​​mobilného telefónu, aby sme vás mohli kontaktovať, alebo zaslať sms správu v prípade vašich otázok a odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nebude číslo vášho mobilného telefónu, ktoré ste poskytli, predávané alebo inak distribuované.


Používanie Cookies:

Naše stránky používajú cookies na sledovanie vášej prítomnosti v . Cookies sú nevyhnutnou súčasťou nášho systému sledovania a slúžia na zabezpečenie presného umiestnenia nových členov. Zákaznícka služba je obohatená o používanie cookies.


Pokyny pre Odstránenie:

Táto stránka dáva návštevníkom možnosť odstránenia ich informácií z našej databázy, ak nechcú prijímať v budúcnosti ďalšie informácie, alebo využívať naše služby. Ak nie ste súčasným členom, požiadajte o odstránenie vašich údajov z našej databázy, .